Flow in the sea of heavy metals from a smelter industry. Appendix belongs

En matematisk modell har utvecklats för att beräkna transporte roch koncentrationer i Bottniska viken av Pb, Cu och Cd härrörande från Rönnskärsverkern. Tungmetallerna behandlas både som totala koncentrationer och koncentrationer i jonform. De tillskott sav tungmetaller, som beaktas, är atmosfärsiskt nedfall från luftutsläppen, avloppsvattenutsläpp, Skellefteälven, Bureälven och sedimenturlakning. Den del av Bottniska viken som behandlas är uppdelad i 62 ytboxar och 62 bottenbvoxar. Varje box betraktas som en kombinerad flocknings- och sedimentationsbassäng. Beroende på flockningstid och sedimentationshastighet är varje metall uppdelad 4 fraktioner enligt resultat från lab.försök. Även sedimenturlaknignen är uppskattad efter lab.förske. Strömningsmönster är uppskattat efter märtningar. Modellen är kalibrerad mot en uppmätt situation. Resultaen indikerar att ca 35 % av tilförda metaller till Skelleftebukten lämnar området och ca 10 % lämnar den del av Bottniska viken som behandlas.

Subscribe to our newsletter

Last updated: 2021-05-05

IVL Swedish Environmental Research Institute

About IVL

IVL Swedish Environmental Research Institute has a wide environmental profile. We combine applied research and development with close collaboration between industry and the public sphere. Our consultancy is evidence-based, and our research is characterized by interdisciplinary science and system thinking.

Contact

Ikon med telefon

+46 (0)10-788 65 00

Social media

Ikon med LikedIn
Ikon med twitter
Ikon med facebook

Career

© 2023 IVL Svenska Miljöinstitutet AB | About Cookies | How we process personal data

Ikon med kryss
To top