Forskning som gör skillnad

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning och konsultuppdrag inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vårt erbjudande

Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att göra vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till cirkulär ekonomi.

I FOKUS:

Hållbar upphandling

Offentlig upphandling omsätter närmare 800 miljarder kronor varje år, vilket motsvarar ungefär hälften av Sveriges territoriella klimatutsläpp. Detta skapar stora möjligheter att minska dessa utsläpp. IVL har tagit fram en öppen plattform som underlättar och samlar information om fossilfri och cirkulär upphandling. Upphandlingspanelen förmedlar även andras erfarenheter genom tips och råd från genomförda upphandlingar i verkligheten.

Myntstapel med växt på träbord

Vår senaste forskning

Vi arbetar med tillämpad forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar utveckling inom näringslivet och övriga samhället.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du vara uppdaterad om de senaste framstegen inom miljö och hållbarhet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundna uppdateringar om våra projekt, forskningsresultat, evenemang, nyheter och andra aktuella frågor inom miljö och hållbarhet.