Forskning som gör skillnad

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett fristående och oberoende forskningsinstitut som bedriver forskning och konsultuppdrag inom miljö- och hållbarhetsfrågor.

Vårt erbjudande

Vi bidrar till ett hållbart samhälle genom att göra vetenskap till verklighet, miljöproblem till möjligheter och linjära processer till cirkulär ekonomi.

I FOKUS:

Klimatanpassning

IVL bedriver forskning för att öka kunskapen och effekterna kring klimatanpassning. Genom att anpassa samhällen och ekonomier och göra dem mer motståndskraftiga mot klimatförändringar kan vi minska behovet av akuta och kostsamma åtgärder i framtiden och bidra till långsiktig hållbar utveckling. Klimatanpassning kan också innebära möjligheter till innovation, ekonomisk utveckling och förbättrad samhällsplanering.

Översvämmad lekplats

Vår senaste forskning

Vi arbetar med tillämpad forskning för en ekologiskt, ekonomiskt och socialt hållbar tillväxt inom näringslivet och övriga samhället.

Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Vill du vara uppdaterad om de senaste framstegen inom miljö och hållbarhet? Prenumerera på vårt nyhetsbrev och få regelbundna uppdateringar om våra projekt, forskningsresultat, evenemang, nyheter och andra aktuella frågor inom miljö och hållbarhet.