Logotyp

Temaområden

Vår verksamhet är organiserad i sex temaområden: Klimat och energi, Luft och transporter, Vatten & mark, Resurseffektiva produkter och avfall, Hållbart samhällsbyggande och Hållbar produktion.

Temaområdena är uppbyggda som en tvärsgående struktur inom företaget och gör att vi kan skapa gemensamma projekt och aktiviteter mellan olika expertområden och discipliner. Genom temaområdena kommunicerar vi också ut resultat från projekt med övergripande inriktning.

Genom att arbeta efter ett systemtänkande och med inslag av tvärvetenskap så ökar både kvalitet och relevans i vår verksamhet. Temaområdena utgör också basen för vår samfinansierade verksamhet.

Senast ändrad: 2014-03-14
Tipsa en vän (öppnas i nytt fönster)
Dela denna sida:

KONTAKT

IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Vxl: 08-598 563 00 | © IVL