Vägen till giftfritt byggande
Evenemang 2018-03-14

Vägen till giftfritt byggande 2018

Evenemanget med agendan om hur vi når ett hållbart byggande

Välkommen till IVL:s och BASTA:s gemensamma årliga evenemang Vägen till ett giftfritt byggande. Kraven på att nya hus ska vara hållbara höjs nu i rask takt. Leverantörer och producenter av byggvaror står idag inför många utmaningar och krav från bygg- och fastighetsbranschen. Efterfrågan på byggvarors dokumentation och information om innehåll ökar med beställarnas ambitionsnivå.

Den 14 mars står lösningar, inspiration och utveckling för giftfritt byggande i centrum. Vi bjuder in till en informationsrik mötesplats om strategiskt och praktiskt miljöarbete, där organisationer, myndigheter, branschföreträdare och verksamma utövare och intressenter samlas och utbyter kunskap, idéer och tjänster. Under dagen får du ta del av intressanta presentationer och exempel på innovationer, lära dig mer om hur företag och organisationer arbetar för att byta ut farliga ämnen och främja god miljö.

Spika den 14 mars 2018 i kalendern - registrera din anmälan nedan för Vägen till giftfritt byggande.

Ur programmet:

 • Praktisk substitution – substitution i praktiken, hur gör man?
  Mats Hagwall, teknisk chef och hållbarhetsansvarig, Henkel Norden AB

 • Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen – när kommunen ska bygga giftfritt
  Pernilla Bodin,
  miljösamordnare, Växjö kommun

 • Loggböcker och förvaltning – digitalt byggande
  Viktor Davidov, BIMObject

 • Hållbara inköp – förutsättning för hållbart byggande
  Steve Persson, hållbarhetschefen på Förvaltning för utbyggd tunnelbana, Stockholm läns landsting

Välkommen att delta som utställare. Ta chansen att delta som utställare och få möjlighet att på olika sätt nå era specifika kundgrupper eller komma i kontakt med de rätta beslutsfattarna. För bokning och mer information kontakta lidia.partheni@ivl.se

Information och anmälan