Evenemang 2017-11-16

Återanvändning av byggmaterial vid om- och tillbyggnad av lokaler

IVL Svenska Miljöinstitutet och Ekocentrum bjuder in till ett seminarium som belyser hur hållbar konsumtion kan genomsyra ny- och ombyggnadsprocesser. Fokus är på ökad återanvändning av fast inredning vid ny- och ombyggnadsprocesser av lokaler. Avfallsmängderna från byggsektorn utgör en av de största avfallsströmmarna i Sverige.

Vilka incitament finns det för att ta tillvara material av höga kvaliteter innan det når avfallsledet? Vad innebär en ökad återanvändning av byggmaterial för olika aktörer i bygg- och rivningsprocessen i form av tid, kostnader, och miljönytta? Uppfyller återanvänt material dagens krav vad gäller lagkrav, design, funktion, miljömärkning och spårbarhet av kemiskt innehåll? Seminariet hålls klockan 13.00 - 16.30.

Hur kan hållbar konsumtion genomsyra ny- och ombyggnadsprojekt?
Hur kan vi arbeta proaktivt för att minska avfallsflöden inom
byggsektorn? Erfarenheter från forskningsprojekt om metodutveckling
för ökad återanvändning av fast och lös inredning vid kontorsrenoveringar.
Carina Loh Lindholm, IVL Svenska Miljöinstitutet

Så arbetar vi med cirkulärt byggande – inblick från arkitektens, byggarens, fastighetsägarens, materialleverantörens och hyresgästens perspektiv
Arkitekt – Ivana Kildsgaard, LINK arkitekter
Byggare – Carl Enqvist, Skanska
Fastighetsägare – Paula de Hollanda, Castellum
Hyresgästrepresentant – Lina Jander, Tenant and Partner
Materialleverantör – Jonas Rothén, Forbo
Materialleverantör – Per Håkansson, Kompanjonen
Hållbara rumslösningar – Peder Welander, Moelven Modus

Vad krävs för en omställning till mer cirkulära produktflöden vid byggande och rivning?
Panelsamtal med samtliga föredragshållare om möjligheter och lösningar.
Moderator: Jeanette Green, IVL Svenska Miljöinstitutet

Information och anmälan

Datum: 16 november, 2017

Tid: Klockan 13.00 - 16.30

Plats: Ekocentrum, Aschebergsgatan 44, Göteborg

Kostnad: 1.900 kr exkl. moms, inkl. fika och dokumentation

Anmälan: Görs på Ekocentrums hemsida: www.ekocentrum.se