Evenemang 2017-10-17

Vad hände ZenN? Ett seminarium on energiuppföljning

IVL Svenska Miljöinstitutet arrangerar den 17 oktober i Malmö ett gratis seminarium om energiuppföljning. Under två timmar kommer vi fördjupa oss i nyttan med och utmaningar i att följa upp en byggnads energiprestanda.

Utgångspunkten för seminariet är en nyligen genomförd energirenovering av byggnader inom Trianons byggnadsbestånd på Lindängen i Malmö. Energirenoveringsåtgärderna och den uppnådda energiprestandan har följts upp under 2016-2017 inom ramen för EU-projektet ZenN. Dessa resultat redovisas av IVL under seminariet. Vidare hör vi Trianons VD Olof Andersson berätta om genomförandet av de fysiska åtgärderna, samt en diskussion om fördelarna med de nya mätsystem som installerats i byggnaderna.

Information och anmälan

Tid: tisdagen 17 oktober kl. 13:00 - 15:00

Plats: Studio Malmö, Nordenskiöldsgatan 24, Malmö

Anmälan: Kontakta Rasmus Andersson, IVL Svenska Miljöinstitutet, Rasmus.Andersson@ivl.se, för att anmäla ditt intresse senast den 3 oktober. Antalet platser är begränsat.