Evenemang 2017-10-05

Östersjöseminarium 2017

Östersjön är ett av världens mest förorenade havsområden. Övergödning, överfiske och den ökande sjöfarten har fått Östersjön att må dåligt. Den 5 oktober håller IVL Svenska Miljöinstitutets sitt årliga Östersjöseminarium – en mötesplats för företag, organisationer, kommuner och myndigheter som verkar för en hållbar tillväxt i Östersjöregionen.

IVL:s Östersjöseminarium är en årlig mötesplats för kunskapsutbyte och diskussion om miljöteknik, dagvatten, spillvatten, sjöfart, drivmedel, avloppsanläggningar och dess betydelse för kretslopp, klimat och miljö.
Genomför ni eller är intresserade av att genomföra projekt och nya satsningar kopplade till hållbar utveckling i Östersjöregionen – då är detta konferensen för er. 

Ladda hem och läs hela programmet här.

Ur programmet

 • Från ord till handling - en gemensam vision och förståelse för Östersjöländernas utamningar
  Agenda 2030-mål vad är det och varför är det viktigt? Vilken roll har Östersjön? Globala hållbarhetsmålet med anledning av FN-konferensen i juni - vilken betydelse de globala hållbarhetsmålen har för Östersjöarbetet.
  Karolina Skog, miljöminister

 • Så påverkar klimatförändringarna Östersjön
  Framtidens allt varmare klimat påverkar även Östersjön; som blir sötare, surare och givetvis även varmare. Forskning och sina kunskaper om hur vi påverkas av klimatförändringarna och vad vi kan göra för att bidra till en friskare Östersjö.
  Pär Holmgren, naturskadespecialist, Sakförsäkringsservice, Länsförsäkringar AB

 • Från land till hav - Hur ser framtiden ut för världens sjukaste innanhav?
  Framåtblick om Östersjöns miljöarbete
  Georgia Destouni, Stockholms universitet

 • Vad vet vi egentligen om livet kring Östersjön?
  En 200-årig historisk tillbakablick samt redogörelse för dagens situation av länderna runt Östersjön idag. Avslutningsvis lyfts frågan om behovet av en faktabaserad världsbild inte minst i arbetet med agenda 2030.
  Olof Granström, Gapminder

 • Partnerskap över gränserna
  Hur SI kan stödja och finansiera samarbetsprojekt samt bidra till stärkt global konkurrenskraft i regionen.
  Åsa Lundmark, Svenska institutet

 • En hållbar blå ekonomi för Östersjön – snack eller verkstad?
  Den maritima strategin är en viktig grund för Sveriges arbete med blå ekonomi. Vad är det ekonomiska värdet av friska hav? Och hur säkras största möjliga samhällsnytta nu och i framtiden?
  Åsa Ranung, WWF

 • Mikroplast på Makroplats
  Om hur man kan väcka uppmärksamhet kring marina miljöproblem.
  Oskar Kihlborg, äventyrare, fotograf och föreläsare om att paddla för den marina miljön, provtagning av mikroplast och hur man kan väcka uppmärksamhet kring marina miljöproblem.

 • Östersjöns många och stora utmaningar – hållbar sjöfart i Östersjön
  Östersjön står inför stora utmaningar – hur kan redare, hamnoperatörer, sjöfartsindustrin, myndigheter och politiker tillsammans tackla dessa?
  I panelen medverkar Jana Moldanova, IVL Svenska Miljöinstitutet, Michael Gilek, Södertörns högskola, Carl Carlsson, Svensk Sjöfart, Joakim Ärlund, Sveriges Hamnar och Ingela Isaksson, Länsstyrelsen Västra Götalands län.

 

Information och anmälan