Evenemang 2017-05-30

Frukostseminarium: Nya lösningar för framtidens arbetsplatsparkering 

Vill du veta mer om framtidens arbetsplatsparkering, minskat bilberoende och alternativa resmöjligheter när städer förtätas?

Vid ett frukostseminarium den 30 maj presentas projektet Nya lösningar för framtidens arbetsplatsparkering kallat ArbPark. Där diskuteras hur det kommer sig att allt fler maximerar resmöjligheter till fots, cykel, kollektivtrafik, taxi och delade motorfordon och därmed minskar bilanvändning och bilberoende till kontorsfastigheter.

Agenda

08.30 - 09.00: Kaffe och fralla

09.00: Om Vinnovaprojektet ArbPark 
Pelle Envall, VD från Trafikutredningsbyrån, Anders Roth och Mats-Ola Larsson, experter på hållbara mobilitetslösningar, IVL Svenska Miljöinstitutet

09.15: Konceptet Cykel plus service samt hur Vasakronan arbetar med avtal för bilpooler, att förändra
hyresgästernas beteende samt deras investeringsstrategi som bygger på bra kollektivtrafiklägen

Ronald Bäckrud, regionchef i Stockholm på Vasakronan

09.45: Bilbruk og bilhold påvirkes av parkeringstilbud og pris – både ved boligen og ved målet for en reise
Jan Usterud Hanssen eller Petter Christiansen, forskare vid norska Transportøkonomisk institutt presenterar sin forskning kring hur prissättning och utbud på parkering påverkar färdmedelsval och bilägande.

10.25: Tack för idag.
Cecilia Hult, projektledare ArbPark vid IVL.

10.30: Slut på förmiddagspasset

Förmiddagen är öppen för alla som är intresserade, men efter lunch fortsätter seminariet som en workshop för de som ingår i projektet.

11.00: Det här händer under eftermiddagen
Pelle Envall, Trafikutredningsbyrån berättar om upplägget på workshopen. Kort presentationsrunda.

 

11.15: Överblick över projektets arbetspaket, aktörers intressen och fallstudieområden

11.30: Övning 1. Vi utgår från våra två fallstudieområden och beskriver de styrkor, svagheter, möjligheter och hot som vi ser med parkering och mobilitet i respektive område.

12.00: Lunch

13.00: Hur gör andra? Kunskapsföredrag med exempel på hur andra hanterar parkering och mobilitet till arbetsplatser
och i stort i staden.

14.00: Övning 2. Samtal i mindre grupper om acceptans- och genomförande av utländska policyinstrument utifrån våra fallstudieområden.

14.45: Sammanfattning och nästa steg. Var och en sammanfattar vad vi tagit med oss av dagen. Nästa steg i projektet.

15.00: Fikabuffé i den publika loungen


Information och anmälan