Evenemang 2017-04-24 till 2017-04-26

Frukostseminarium: Det senaste inom avfallsområdet

Plast, textil, sortering, återvinning och återbruk. Hur får vi en hållbar konsumtion? Träffa avfallsgruppen på IVL vid ett av våra tre frukostseminarier för att få veta det senaste inom flera av områdena inom avfall. Bland annat berättar de om den världsunika pilotanläggningen för automatiserad textilsortering.

Ur programmet

Farliga ämnen och återvinning
Hur kan vi väga risk mot nytta vid återvinning av material? Vad ska vi tänka på vid återvinning av plast och textil som innehåller farliga ämnen?

Teknik för sortering och återvinning
I SIPTex leder IVL en världsunik pilotanläggning för automatiserad textilsortering. Textilen sorteras med hjälp av visuell spektroskopi (VIS) och nära-infraröd spektroskopi (NIR). Fokus är på högkvalitativ fiber till-fiber-återvinning. 

Hållbar konsumtion och återbruk
IVL deltar i flera projekt om hållbar konsumtion och återbruk som det berättas om under morgonen. 

  • I projektet ELAN "ELektronik ska återANvändas" skapas förutsättningar för ökad insamling och ökad återanvändning av elektronik.
  • Projektet "Återbruk IVL" tar avstamp i IVLs kommande renovering på kontoren i Göteborg och Stockholm. 
  • I projektet Polcirkeln arbetar IVL med policyåtgärder som kan skapa mer cirkulära konsumtions- och avfallsflöden.
  • Vi har tillsammans med AvfallSverige beräknat avfallsfotavtrycket för elva vanliga konsumentprodukter, i huvudsak inom mat, textil och elektronik, och även uppskattat klimatkostnader för avfallet som uppstår vid produktionen.


Seminarierna hålls i Stockholm (24 april), Malmö (25 april) och Göteborg (26 april).

Stockholm 24 april - anmäl dig här
Malmö 25 april - anmäl dig här
Göteborg 26 april - anmäl dig här