Evenemang 2017-03-29

Vägen till giftfritt byggande 2017

Kemikaliefrågan är avgörande för att vi i framtiden ska kunna nå ett hållbart byggande. Konferensen Vägen till giftfritt byggande fokuserar på vad vi behöver göra för att nå ett giftfritt byggande i framtiden.

Vad behöver samhället, företagen och forskarna göra för att nå en giftfri miljö? Kan vi med hjälp av digitalisering, kravställning, förhållningssätt och förbättrade processer lösa miljöproblem och bygga giftfritt i framtiden? Dessa viktiga frågor diskuteras på Vägen till giftfritt byggande den 29 mars.

Under dagen får du ta del av intressanta presentationer och exempel på innovationer, samtidigt som du lär dig mer om hur företag och organisationer arbetar för att byta ut farliga ämnen och främja god miljö. Du har även möjligheter att knyta nya kontakter med andra inom ditt område, mötas, diskutera och skapa nya affärsmöjligheter.

Information och anmälan