Evenemang 2017-03-21

Forskningskonferens om morgondagens ekosystembaserade förvaltning

Här presenteras den senaste forskningen om hur värdet av ekosystemtjänster kan integreras i samhällsplaneringen.

Naturvårdsverket har finansierat sju forskningsprojekt för sammanlagt 30 miljoner kronor för att stimulera att ekosystemens betydelse och dess värde integreras i samhällsplaneringen. Forskningen ligger till grund för hur vi går vidare för att skapa en ekosystembaserad samhällsplanering och utveckling. Välkommen att höra om strategier och metoder för morgondagens ekosystembaserade förvaltning.

Projekt som presenteras under slutkonferensen är:

  • Värdering av kulturella ekosystemtjänster baserat på bidrag till livskvalitet, Lunds Tekniska högskola
  • Värdering av ekosystemtjänster inom jordbruket - för effektivt beslutsfattande, Lunds Universitet
  • Nationell miljöövervakning och utvärdering av ekosystemtjänster i fjäll och skog,Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Värdering av akvatiska livsmiljöers ekosystemtjänster, AquaBiota Water Research
  • Integrering av ekosystemtjänster i den svenska MKB-processen, IVL Svenska Miljöinstitutet
  • Samförvaltning av interagerande ekosystemtjänster i Helgeås avrinningsområde, Stockholms Universitet
  • Implementering av ekosystemtjänstkonceptet på kommunal nivå, Högskolan Kristianstad  

Information och anmälan