Evenemang 2017-02-23

Nordisk workshop om produkters miljöavtryck (PEF)

Den 23 februari ordnas en nordisk workshop för att ta fram underlag till EU-kommissionens process att definiera den livscykelbaserade PEF-metoden.

Workshopen fokuserar på flera olika frågeställningar som till exempel:

  • Struktur och detaljnivå för produktsegment i PEF
  • Viktning och metoder för beräkning av miljöpåverkan
  • Hur metoderna bör användas för olika applikationer tex inköp, ekodesign, EPD och miljömärkning


Exempel på talare: Michele Galatola, EU Commission och Paul Bruijn, Heineken

Målgruppen är PEF- och LCA-experter från industri, myndigheter och konsultbranschen.

Workshopen anordnas av Nordic Environmental Footprint group (NEF), the Swedish Life Cycle Centre och IVL Svenska Miljöinstitutet.

Information och anmälan