Webbverktyg underlättar för småföretag att bedöma kemiska risker

Många småföretag upplever att det är svårt att bedöma risker för kemiska arbetsskador och olyckor. IVL utvecklar nu ett interaktivt, enkelt och användarvänligt verktyg som hjälper småföretagare att bedöma kemiska risker. Målet är att verktyget ska fogas in i nätplatsen Kemiguiden och ge ett bättre stöd för småföretagens arbete med de kemiska arbetsmiljöfrågorna.

Fortfarande är det vanligt att småföretag felbedömer och underskattar kemiska risker på arbetsplatserna. Checklistor som tar upp branschens vanligaste kemirisker och etablerade sätt att hantera dessa risker är bra hjälpmedel men täcker inte allt och räcker därför inte. Det behövs fler metoder. 

I AFA-projektet ska IVL-forskarna undersöka hur småföretag använder webbverktyget Kemirisk, om de klarar av att använda verktyget som det är tänkt och om de resultat som de får med dess hjälp ger en korrekt bedömning av de kemiska riskerna.

Fakta om projektet

KemiRisk - ett småföretagsanpassat webbverktyg för bedömning av kemiska arbetsmiljörisker

Finansiär
AFA Försäkring

Projektet är ett av sex nya forskningsprojekt på AFA Försäkring.