Europeiskt konsortium för bättre arbetsmiljö i småföretag

Vi ingår i ett konsortium för EU-projektet Sesame. Målet är att sammanställa och analysera forskning om småföretag och speciellt vilka metoder som är effektiva när det gäller att förbättra arbetsmiljön i småföretag.

Sesame innefattar bland annat realistisk utvärdering av arbetsmiljöarbetet hos småföretag. Utvärderingen söker svar på frågorna; vad fungerar, för vem och under vilka förhållanden. Det vill säga, vilka metoder, verktyg, kommunikationskanaler etcetera som  fungerar för vilka grupper och typer av småföretag, branscher, storlek, i vilka länder, regioner eller andra förhållanden.

Fakta om projektet

Sesame