Logotyp

Krondroppsnätets övervakning av luftföroreningar i Svealand — mätningar och modellering

För Luftvårdsförbunden i Södermanlands, Värmlands, Västmanlands län och Länsstyrelserna i Dalarnas, Örebro och Stockholms län samt Luftfartsverket. Resultat t.o.m. september 2010.
This report is only available in Swedish.
Nyckelord: Luftförorening, Krondroppsnätets Program 2007-2010, markvattenkemi, torr- och våtdeposition; Swedish Throughfall Monitoring Network, SWETHRO, Krondroppsnätet
Publikationstyp: Rapport
Publikationsnummer: B1981
År: 2011
Samtliga författare: Pihl Karlsson, Gunilla; Karlsson,Per Erik; Akselsson, Cecilia; Kronnäs, Veronica; Hellsten, Sofie
Projekt: Krondroppsnätet.

IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Vxl: 010-788 65 00 | © IVL