Logotyp

Nivåmätare och nivåvakter i kemisk processindustri. En allmän vägledning och marknadsöversikt, 1988.

Nivåmätare/vakter arbetar efter fem huvudprinciper: 1) Mekanik och Elektromekanik, 2) Elektriska egenskaper, 3) Tryck 4) Vågutbredning, 5) Vikt. På svenska marknaden finns 200 olika nivåmätare försålda av 61 företag. Mätarna och företagen redovisas i rapporten. Det stora utbudet gör det svårt att välja rätt system för en given uppgift. Man bör göra åtskillnad mellan mätare och vakter. Mätare kan visserligen tjäna som vakter men av vakter krävs en 100-procentig vaktfunktion.

Därför bör mätande system kompletteras med vakter. Vid valet av mätsystem bör följande faktorer speciellt beaktas: 1) Det skall innehålla så få rörliga delar som möjligt 2) Det skall vara lätt att montera, underhålla, kontrollera och kalibrera 3) Det skall vara långtidsstabilt, dvs ha en liten drift av nollpunkt och maxpunkt 4) Det skall vara så okänsligt som möjligt för temperaturvariationer 5) Det skall vara Ex-klassat om det skall arbeta i exlosiva miljöer. Mätare och vakter ersätter inte människans insats utan kompletterar denna. Därför betonas utbildning, ett planlagt underhåll, service och lagerhållning av reservdelar.

Nyckelord: mätteknik;nivåmätare; nivåvakter; kemisk industri; processindustri; lagringstankar
Publikationstyp: Rapport
Publikationsnummer: B882
År: 1990
Samtliga författare: Werner, Jan

IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Vxl: 010-788 65 00 | © IVL