Logotyp

Ozonjour

Höga halter av marknära ozon kan ge irritation i ögon och luftvägar och kan även påverka lungfunktionen. Enligt gällande EU-direktiv och svenska miljökvalitetsnormer skall allmänheten informeras när ozonhalterna överskrider vissa nivåer. IVL har, på uppdrag av Naturvårdsverket, ansvar för detta varningssystem.

Vid tillfällen då ozonhalten överstiger 180 µg/m³ i mer än en timme skickar IVL ut information till lokalradio och text-tv. Vår webbsida uppdateras också varje timme under april till oktober för att visa aktuella ozonhalter. Astmatiker och andra känsliga personer rekommenderas att hålla sig inomhus och undvika ansträngande motion vid tillfällen med förhöjda ozonhalter.

Vad påverkar halterna av marknära ozon?
Nära marken bildas ozon genom reaktioner mellan solljus och luftföroreningar, de högsta halterna förekommer därför under sommarhalvåret. Ozon finns även naturligt i luften. Ozonhalterna är oftast högre i luften på landsbygden än i städer, då ozon bryts ner av kväveoxid från trafikavgaser. Ozon är ett långlivat ämne som hinner färdas långa sträckor innan det bryts ner. Sydliga vindar leder till ökade ozonhalter i Sverige, då en stor mängd ozon och ozonbildande ämnen förs norrut med vindar från kontinenten.

Särskilt höga halter av marknära ozon kan uppstå när högtrycksområden med svaga vindar stannar över centrala Europa under lång tid. Luften över kontinenten hinner då bli kraftigt förorenad. När föroreningarna förs upp mot Sverige blir resultatet en så kallad ozonepisod, vilket innebär att ozonhalterna under några dygn blir två till tre gånger högre än normalt.

Senast ändrad: 2012-06-21
Tipsa en vän (öppnas i nytt fönster)
Dela denna sida:
FAKTA OM PROJEKTET
Period:
Projektstart 1995

IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Vxl: 010-788 65 00 | © IVL