Logotyp

Miljöteknik för tillväxt

Miljöteknik för tillväxt är ett treårigt samarbetsprojekt där näringslivsfrämjande organisationer arbetar tillsammans för att påskynda tillväxt och exportmognad hos små och mellanstora miljöteknikföretag i Stockholm-Mälardalsregionen.

Syftet med projektet är att stimulera framtagandet av morgondagens produkter samt att öka omsättningen och exporten från befintliga företag. Det riktar sig till miljöteknikföretag i Stockholm-  Mälardalsregionen med intresse för internationella marknader, demonstrationsprojekt och expansionskapital. Företagen kan få hjälp med export, produktutveckling, affärsutveckling och finansiering av miljöteknik och andra lösningar för en hållbar utveckling. 

Stiftelsen IVL driver projektet i samarbete med Stockholms Miljöteknikcenter, (SMTC).
Projektet finansieras av EU:s strukturfonder, Tillväxtverket, Stiftelsen IVL och Stockholm Business Region Development.

Senast ändrad: 2013-01-22
Tipsa en vän (öppnas i nytt fönster)
Dela denna sida:
FAKTA OM PROJEKTET
Period:
2009-2011
Budget:
22,5 MSEK
Partner:
19
Kontakt:

IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Vxl: 010-788 65 00 | © IVL