Logotyp

RECO Baltic 21 Tech

Mot hållbar avfallshantering i Östersjöregionen.

Avfallshantering är en fråga av central betydelse för länderna kring Östersjön. Skillnaderna mellan länderna är stora, i Tyskland och Sverige deponeras bara runt tre procent av hushållsavfallet, i Polen är det över 90 procent. Kunskapen om vilka förbättringar som behövs är god hos alla länderna, svårigheten är att gå från kunskap till faktisk handling och investering i avfallshanteringen.

Reco Baltic 21 Tech (RB21T) som delvis finansieras av Interreg IVB Baltic Sea Region Programme 2007-2013 syftar till att bygga upp en verktygslåda och en strategi för hur man som kommun/region ska kunna bestämma sig för en lämplig behandlingslösning och därefter komma till investering. På så sätt stärks kapaciteten hos länderna runt Östersjön att klättra upp i avfallshierarkin och möta EU-direktiven.

RB21T väntas också skapa innovativa affärsmöjligheter i cleantech-industrin. Operativt kommer RB21T skapa en transnationell och sektorövergripande plattform för utbyte av expertis gällande avfallshantering i Östersjöregionen. RB21T kommer att bistå flertalet regioner i att förverkliga investeringar inom avfallshantering. IVL är koordinator och ansvarar för implementeringen av projektet. IVL utvecklar också en del av de verktyg som kommer finnas tillgängliga som resultat av projektet.

För mer information se även projektets hemsida www.recobaltic21.net

Senast ändrad: 2013-03-11
Tipsa en vän (öppnas i nytt fönster)
Dela denna sida:
FAKTA OM PROJEKTET
Period:
2011-2013
Budget:
2,8 MEUR
Partner:
14
Kontakt:

IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Vxl: 010-788 65 00 | © IVL