Logotyp

ERMES

ERMES, European Research Group on Mobile Emission Sources, är ett europeiskt nätverk för koordinering av forskning, utveckling och datainsamling inom fordonsemissionsområdet med svenskt deltagande.

Vid ett möte i Bryssel i juni 2010, med ett femtiotal deltagare, konstituerades formellt det europiska samarbetet European Research Group on Mobile Source Emissions — ERMES. Syftet med detta nätverk, där Sverige är representerat primärt genom Trafikverket samt de fyra forskningsutförarna AVL MTC, IVL, VTI och WSP, är främst att inta en koordinerande och samordnande roll för olika nationella aktiviteter (mät- och forskningsprogram) inom EU som rör mätning och modellering av fordonsemissioner. ERMES leds av JRC Ispra (Italien). På mötet i Bryssel enades man om 16 delområden som ska hanteras inom och av ERMES. Sverige är representerat i sju av dessa delområden; emissionsfaktorer for alternativbränsledrivna fordon, avdunstnings- respektive kallstartsemissioner, CO2-lätta fordon, validering av existerande trafiksituationer och utveckling av nya testcykler, nya teknologier/hybrider, icke-reglerade föroreningar, non-exhaust emissions samt validering av emissionsfaktorer.
Senast ändrad: 2013-03-11
Tipsa en vän (öppnas i nytt fönster)
Dela denna sida:
FAKTA OM PROJEKTET
Period:
2009-
Budget:
C:a 1 MSEK per år (svenska insatser)
Partner:
5 (Sverige), c:a 30 (EU)
Kontakt:

IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Vxl: 010-788 65 00 | © IVL