Logotyp
2010
2010-12-29
NYHET |
Hur ska transporterna och logistiken planeras och utformas för att ta hänsyn till en föränderlig och osäker utveckling av miljö- och klimatkrav, kundbehov och lagstiftning? Den frågan ska IVL utreda i ett forskningsprojekt tillsammans med frakt- och logistikföretaget Geodis Wilson.
2010-12-29
NYHET |
Under 2011 ska IVL på uppdrag av Naturvårdsverket utöka antalet mätstationer för marknära ozon i landsbygdsmiljö från dagens 8 platser till 16. Skälet är att Sverige ska klara att leva upp till kraven i EU:s luftkvalitetsdirektiv.
2010-12-29
NYHET |
Nyligen startade EU ett forskningsprogram om kvicksilver i atmosfären - GMOS (Global Mercury Observation System). Projektet har en global täckning och syftar till att öka förståelsen om global spridning av kvicksilver.
2010-12-03
NYHET |
Gassvetsning av rör för fjärrvärme kan innebära risk för akuta skador och död på grund av höga koloxidhalter i luften om svetsutrymmet är dåligt ventilerat. Det visar en utredning av koloxidbildningen vid gassvetsning som IVL Svenska Miljöinstitutet har gjort på uppdrag av Svensk Fjärrvärme.
2010-11-19
NYHET |
Över 230 personer deltog igår den 18 november i IVL:s årligen återkommande seminarium Hållbara Transporter. Seminariet hölls för sjunde året i rad och denna gång arrangerades det i samarbete med Miljörapporten och, liksom tidigare år, i samverkan med NTM, Nätverket för Transporter och Miljö.
2010-11-16
NYHET |
Ska vi satsa på ett flytande kvarter mitt i Göteborg? Ska vi tillåta översvämning i Frihamnen eller tvärtom bygga skyddsbarriärer för att hindra vattnets framfart i området? Tre scenarier för framtida planering och utveckling av frihamnsområdet i Göteborg finns nu i form av illustrationer och dessa ska diskuteras med start den 17 november i år.
2010-11-12
NYHET |
Den första rapporten i det femåriga forskningsprojektet RE-PATH om PFOS — perfluoroktansulfonat - visar på förhöjda halter av ämnet i vattendrag och fisk nära Stockholm-Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport. Det handlar dock om nivåer där bad eller normal konsumtion av fisk inte anses skadligt för människor. Undantaget är Halmsjön vid Arlanda där det har utfärdats fiskeförbud. 
2010-10-18
NYHET |
IVL Svenska Miljöinstitutet har ett par pågående projekt för att kartlägga spridning, risker och effekter av perfluoroktansulfonat (PFOS) i miljön. Ett omfattande provtagningsprogram genomförs i nuläget i områdena runt två stora svenska flygplatser. Provtagningsprogrammet omfattar analyser av PFOS i vatten, sediment, fisk och bottenlevande djur. I samråd med Sigtuna kommun har även kompletterande prover tagits i anslutande områden, vilka är de prover som har kommenterats i DN. IVL Svenska Miljöinstitutet kommer att gå ut med resultaten av provtagningarna när rapporterna är klara och vetenskapligt granskade.
2010-10-13
NYHET |
Avskiljning och lagring av koldioxid, så kallad CCS, kan bli en viktig åtgärd för att minska utsläppen av koldioxid. Möjligheterna är mycket goda i Norden, men det kommer att krävas en hel del teknikutveckling innan CCS kan införas i större skala. Dessutom krävs politiska initiativ. Tekniken måste också accepteras av allmänheten.
2010-10-08
NYHET |
Forskare vid IVL Svenska Miljöinstitutet har tagit fram ett energiscenario för Sverige år 2050 som visar att det är fullt möjligt att minska koldioxidutsläppen med så mycket som 80 procent. Detta med en fortsatt ekonomisk tillväxt, ökande transporter och en ökad befolkning.

Senast ändrad: 2015-06-01
Tipsa en vän (öppnas i nytt fönster)
Dela denna sida:

IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Vxl: 010-788 65 00 | © IVL