Logotyp

Kalendarium

Här hittar du de evenemang, seminarier och konferenser som IVL Svenska Miljö̈institutet arrangerar. Här finns också evenemang där vi deltar med experter eller som utstä̈llare.

 • 2014-04-24
  Recyclingdagen
  Programmet i år kommer att handla om nya etappmål för återvinning, producentansvar för textilåtervinning, Naturvårdsverkets nya avfallsförebyggande program, Avfall Sveriges arbete med förebyggande av avfall och vikten av att återvinna fosfor.IVL:s David Palm presenterar möjligheterna att införa producentansvar för textil i Sverige samt deltar i en paneldebatt.
 • 2014-05-13 – 2014-05-14
  Bortom 2020 - ett hållbart energisystem
  Bortom 2020 – ett hållbart energisystem, är temat för Energiutblick 2014. En konferens för att beslutsfattare i energisverige ska få möjlighet till dialog om hur man ska kunna nå dit. IVL:s Julia Hansson pratar om Transportsystemets energianvändning.
 • 2014-05-20
  Ökad återvinning och återanvändning av textilier, matavfall samt bygg-och rivningsavfall
  Välkommen till ett endagsseminarium i Gällivare där det diskuteras hur en ökad återvinning och återanvändning kan uppnås i samhället. Primärt fokus under dagen kommer att ligga på textilier, matavfall, samt bygg- och rivningsavfall, tre materialströmmar som är prioriterade av Naturvårdsverket i och med den avfallsplan som tagits fram för Sverige 2012-2017.
 • 2014-05-23
  Bortom BNP-tillväxt - scenarier för ett hållbart samhällsbyggande
  Vad händer om den nuvarande BNP-tillväxten inte fortsätter? Hur ser ett sådant samhälle ut? Projektet Bortom BNP-tillväxt - scenarier för ett hållbart samhälle, håller sitt första öppna seminarium den 23 maj dit intresserade är välkomna för att höra mer om projktet. IVL:s Mikael Malmeus och Peter Stigson deltar.
 • 2014-05-27
  Tillståndet i miljön
  Tillståndet i miljön är konferensen där pulsen tas på Miljösverige. Den arrangerades första gången 2005 och har sedan dess genomförts en gång per år. Alltså är det tioårs-jubileum 2014. Konferensen behandlar varje år ett urval av de områden som legat högt på agendan, som har potential att påverka omgivningen eller som bedöms viktiga att belysa.
  Arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet
 • 2014-06-03 – 2014-06-05
  World bioenergy 2014
  World Bioenergy är en mötesplats för den globala bioenergin genom sin blandning av teori, praktik, problemlösning och mötesplats för affärer. IVL:s Julia Hansson finns på mässan med en poster med titeln "The potential influence of sustainability criteria on the Swedish pellet market – an initial overview".
 • 2014-09-08
  Hur påverkar klimatförändringen våra miljömål? Forskningsprogrammet CLEO bjuder in till seminarium
  Forskare från CLEO-programmet kommer att redovisa resultat från forskning som berör miljömålen Frisk Luft, Bara Naturlig Försurning, Ingen Övergödning och Giftfri Miljö och som tagits fram som underlag för den fördjupade utvärderingen som inleds under 2014.
  Arrangeras av IVL Svenska Miljöinstitutet

IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Vxl: 08-598 563 00 | © IVL