Logotyp

Medarbetare berättar

Hur är det att jobba på IVL Svenska Miljöinstitutet? Vilka typer av utbildningar har våra medarbetare? Vad finns det för olika arbetsuppgifter? Här får du träffa sex medarbetare som berättar om sitt jobb.

Namn: Jörgen Magnér
Enhet: Naturresurser & Miljöeffekter
Vad har du för utbildning?
Jag har studerat på institutionen för tillämpad miljövetenskap, ITM, på Stockholms Universitet. Jag avlade min doktorsexamen i analytisk kemi i februari 2010.

Hur kommer det sig att du hamnade på IVL?
Precis när jag hade disputerat ringde en nuvarande kollega på IVL till institutionen för miljökemi. Hon var i akut behov av extra hjälp i labbet under några veckor och professorn som mottog samtalet hade varit på min disputation och rekommenderade mig. Det ena ledde till det andra och i september 2010 fick jag fast anställning här.

Vad jobbar du med just nu?
Det är oerhört blandat. Jag driver ett antal projekt där vi utvecklar analytiska metoder för att analysera olika kemiska ämnen som människan spridit till naturen. Bland annat analyserar vi perfluorerade ytaktiva ämnen, läkemedelrester och polära pesticider. Samtidigt kommer det in många labb-uppdrag som har ett tydligt start- och slutdatum.

Hur kan en vanlig arbetsdag ut?
Det är olika från dag till dag. Man kommer in på morgonen med en plan för dagen, och innan man vet ordet av har den ändrats. Jobbet är oerhört varierat och kan innebära hela dagar på kontoret, men precis lika ofta labb-arbete. Att det finns en analytisk del på IVL och en gedigen labbverksamhet ser jag som ett stort plus för oss och vår verksamhet.

Vad är roligast med jobbet?
Variationen och alla olika utmaningar. På många andra jobb kan det bli mycket rutinmässiga uppgifter men inte på IVL. Det är ständigt nya frågeställningar och det är oerhört inspirerande.

Namn: Katarina Buhr
Enhet: Klimat & hållbara samhällssystem

Vad har du för utbildning?
Jag läste ett magisterprogram på Sveriges Lantbruksuniversitet (SLU) som heter Ekonomprogrammet med naturresursinriktning, där jag riktade in mig på företagsekonomi. Därefter började jag doktorera på Företagsekonomiska institutionen, Uppsala universitet, med inriktning på organisationsteori. Jag valde i min avhandling att studera processen att inkludera flygbranschen i EU:s utsläppshandel. Disputationen skedde 2008 och samma år började jag på IVL.

Hur kommer det sig att du hamnade på IVL?
När jag började bli klar med min avhandling surfade jag runt på olika hemsidor för att leta efter tjänster. Jag hade inte haft kontakt med IVL tidigare men hittade där en tjänst som passade mig. Tjänsten var en utformad för det klimatpolitiska forskningsprogrammet Clipore, vilket också blev vad jag jobbade med hela första året och delvis också efter det.

Vad jobbar du med just nu?
Som många andra på IVL har jag ofta ett antal parallella projekt som löper samtidigt. Jag är just nu projektledare för ett av Energimyndigheten finansierat projekt som handlar om internationell klimatpolitik där vi jämför och analyserar nationella initiativ för utsläpps-minskningar under FN:s klimatkonvention. Ett annat stort projekt jag arbetar med handlar om koldioxidavskiljning- och lagring (som ofta kallas CCS efter engelskans carbon capture and storage) i ett nordiskt perspektiv och hur den tekniken kommuniceras och uppfattas.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?
Jag skriver ofta på artiklar eller rapporter, men jobbar också med marknadsföring för att
få in nya projekt. I min roll som projektledare handlar det om att planera hela projekt-processen, inklusive budgetarbete. Det är även en del utåtriktad verksamhet där man blir inbjuden att delta i konferenser eller paneldebatter.

Vad är roligast med jobbet?
Att man får vara kreativ och att uppgifterna varierar. Det är även roligt att man jobbar i olika konstellationer inom projekten, både internt inom IVL och externt.

Namn: Mathias Gustavsson
Enhet: Energisystem och hållbar avfallshantering

Vad har du för utbildning?
Jag är doktor i humanekologi från Göteborgs Universitet. Det är en tvärvetenskaplig utbildning och min forskning handlade till stor del om utvecklingsprojekt i Afrika och Asien och hur småskalig energiteknik kan användas för att skapa utvecklingsprocesser och vilken påverkan detta har på människors vardag.  

Hur kommer det sig att du hamnade på IVL?
Jag hade jobbat ett tag på Naturskyddsföreningen med miljömärkningen Bra Miljöval för energi och kände ett växande behov att få möjlighet att fundera på drivkrafterna och funktionerna av denna typ av verktyg. Jag är nyfiken helt enkelt — vilket är en bra egenskap om man är forskare. På IVL:s hemsida såg jag i juni 2010 en tjänst som forskningsledare vilken jag sökte och fick. Den tjänsten har sedan formats under arbetets gång till vad den är idag. Jag har haft en del projekt som just handlar om det som jag önskade tänka mer på och jag arbetar fortfarande mycket med miljöfrågor och hänsyn till miljön.

Vad jobbar du med just nu?
Just idag ska jag ta tag med det praktiska som hör till genomförandet av ett fältarbete i Zambia. Jag har fått möjligheten att undersöka vad som hände med det solcellprojekt som jag studerade som del av min avhandling för 10 år sedan. Jag har under hösten avslutat ett projekt med finansiering från bland annat WWF rörande visioner för Sveriges energisystem 2050 och hållbarhetsaspekter på biobränslen. Sedan jobbar jag en del med elmarknads-frågor, elprodukter och konsumentmaktsfrågor. Jag är även projektledare för IVL:s del i ett projekt som ÅF har i Moldavien.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?
Det finns inga vanliga arbetsdagar, det varierar väldigt mycket beroende på vad som står inför dörren. Att fundera och diskutera med kollegor hur saker hänger ihop och sedan försöka formulera detta. Projektmöten, resor, kommunikation med intressenter och rapportskrivande är nog ganska typiska arbetsuppgifter.

Vad är roligast med jobbet?
Det är friheten jag har att få utforma mina egna projekt inom vissa ramar samt att jag har fått jobba i många spännande projekt.

Namn: Lisa Schmidt
Enhet: Hållbart arbetsliv 

Vad har du för utbildning?
Jag är i grunden beteendevetare men tycker om att studera så jag har en examen från
P-linjen med inriktning på allmänt personalarbete från Stockholms Universitet, en magister i ergonomi från Linköpings Universitet/Tekniska Högskola och en magister i arbetslivs-inriktad rehabilitering från Karolinska Institutet.
 
Hur kommer det sig att du hamnade på IVL?
När jag hade läst färdigt till ergonom så kände jag att jag behövde nya utmaningar än mitt dåvarande jobb kunde ge mig. Jag sökte därför den tjänst jag har nu, och har varit här sedan 2000.
 
Vad jobbar du med just nu?
Just nu jobbar jag med att studera arbetsmiljön i bemanningsbranschen. I projektet ska vi bland annat intervjua anställda som fått en arbetsskada vid arbete hos kund. Jag arbetar även i ett annat AFA-finansierat projekt som handlar om stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården. Ofta är våra projekt relativt stora och pågår ett par år, med olika delmoment. Parallellt med de här projekten håller jag även på att avsluta ett projekt där jag under ett par åt har jobbat med jämställdhetsfrågor och så är jag involverad i ett par mindre projekt som handlar om ergonomi vid byggarbete, och städning av badhus. Så det är mycket varierande arbetsuppgifter, vilket är roligt.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?
Det varierar mycket beroende på projekt, men vi arbetar ofta kvalitativt, gör många intervjuer både per telefon och ute på arbetsplatser. Så oftast pågår både förberedelser, kontakttagande, analyser och sammanställningar parallellt i de olika projekten. Våra slutprodukter kan vara allt från rapporter, webbsidor och annat info-material.

Vad är roligast med jobbet?
Det är att få vara ute i verkligheten, träffa företagare och anställda och få se hur olika arbetsplatser fungerar.

Namn: Pär Fjällström
Enhet: Hållbart arbetsliv

Vad har du för utbildning?
Jag är filosofie doktor i miljökemi och har en kandidatexamen i organisk- och analytisk kemi från Umeå Universitet. Jag har även mellan 05-07 gjort en post doc. på Nya Zeeland rörande innemiljö i relation till landets vanligt förekommande uppvärmningssystem i relation till barn med astma.

Hur kommer det sig att du hamnade på IVL?
Jag flyttade till Nya Zeeland för min post dock 2005 och blev kvar där under två år. Jag hade planer på att stanna kvar men på grund av problem med förlängt uppehållstillstånd fick jag bege mig hem till Sverige igen 2007. Jag ville helst hem till Umeå igen, men
där var arbetsmarknaden tuff. Sedan tidigare kände jag till IVL och sökte därför en utannonserad tjänst som kemist på Stockholmskontoret. Jag har varit här sedan dess och trivs, även om det inte är Umeå.

Vad jobbar du med just nu?
Just nu arbetar jag i två stora projekt. Det första handlar om kontorsventilation där vi tittar på hur luften förändras mellan yttre och inre miljöer. Arbete består mycket i att genomföra ventilationsmätningar och intervjuer med hur folket uppfattar sin miljö. Det andra projektet rör andningsskydd och hur de används. Vi har kartlagt att det finns en stor kunskapsbrist i hur man använder skydden på rätt sätt, så nu arbetar vi med att ta fram ett praktiskt informationsmaterial rörande detta. Jag har även ett finger med i innemiljöarbetet på IVL.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?
Det är en blandning av databearbetning, rapportskrivning, mätningar och kundkontakter.
 
Vad är roligast med jobbet?
Att det vi gör är tillämpbart samt variationen i arbete. Dagligen får man jobba med så många olika problemställningar och kunder, och det passar min nyfikenhet.

Namn: Sara Weidolf
Enhet: Oorganiska miljöanalyser 

Vad har du för utbildning?
Jag har studerat kemi på Linköping och Göteborgs universitet och arbetar på IVL som analytisk kemist.

Hur kommer det sig att du hamnade på IVL?
2004 sökte jag en tjänst på IVL som jag såg i en annons. Den tjänsten fick jag inte men ett år senare hade företaget en arbetstopp och hörde av sig till mig, då jag fanns kvar i deras register. Jag har nu varit här sedan 2005.

Vad jobbar du med just nu?
Jag håller på och rapporterar resultat inom projektet Urbanmätnätet. Det innebär att jag skickar ut provtagningsmaterial till våra kunder, vanligtvis kommuner, som använder dem för att mäta luftföroreningar i sina städer. Vi analyserar sedan proverna och jag rapporterar resultaten till projektet.

Hur kan en vanlig arbetsdag se ut?
Jag kan förbereda prover inför analyser så vi kan köra dem i de olika analysinstrumenten
vi har och kontrollerar sedan datan så att den är rimliga. Sticker resultaten ut så ser jag
till att analysen har gått rätt tillväga. Man kan säga att jag tillbringar cirka halva min tid
i labbet och resten med att hantera resultaten.

Vad är roligast med jobbet?
Det är att se till så att allt fungerar och att projektet kan rulla på utan störningar.

Senast ändrad: 2013-09-24
Tipsa en vän (öppnas i nytt fönster)
Dela denna sida:

IVL Svenska Miljöinstitutet, Valhallavägen 81, Box 210 60, 100 31 Stockholm. Vxl: 08-598 563 00 | © IVL