Tomas

Viktor

Tel. +46-8 598 563 73
Publications:
WEBAP - Wave Energized Baltic Aeration Pump - final report
Report number: C26
Year: 2014
Type: Rapport

Årsrapport 2012 för projektet RE-PATH
Report number: B2148
Year: 2013
Type: Rapport

Results from the Swedish National Screening Programme 2009. Subreport 3: UV-filters
Report number: B1971
Year: 2011
Type: Rapport

Årsrapport 2010 för projektet RE-PATH. Mätningar av PFAS i närområdet till Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport
Report number: B1984
Year: 2011
Type: Rapport

Metaller och stabila organiska ämnen i öring
Report number: A1795
Year: 2010
Type: Artikel

Årsrapport 2009 för projektet RE-PATH. Mätningar av PFAS i lokaler i och omkring Stockholm Arlanda Airport och Göteborg Landvetter Airport
Report number: B1899
Year: 2010
Type: Rapport

Results from the Swedish National Screening Programme 2007 - Sub-report 5:Silver
Report number: B1826
Year: 2009
Type: Rapport

Anti-inflammatory drugs in WWTP influents and effluent and the occurrence in the aquatic environment
Report number: B1810
Year: 2009
Type: Rapport

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av förorenade sediment. Multivariat utvärdering av toxiciteten mot brackvattenorganismer exponerade för sediment från Hallsfjärden - Delrapport 3
Report number: B1345
Year: 2009
Type: Rapport

Miljöövervakningsprojekt i Södertälje kanalområde för bedömning av effekterna från muddring och tippning av förorenade sediment. Validering av spridningsmodell för kvicksilver i Hallsfjärden - delrapport 4
Report number: B1346
Year: 2009
Type: Rapport

Updated: 2013-12-11
Tell a friend (opens in a new window)
Share this page:

Search staff members

IVL Swedish Environmental Research Institute, Valhallavägen 81, P.O. Box 210 60, SE-100 31 Stockholm. Switchboard: +46-8-598 563 00 | © IVL