Ann-Beth

Antonsson

Tel. +46-8 598 563 47
Ann-Beth works with:
  • Sustainable working life.
  • Development and application of methods to reduce workplace injuries.
  • Working environment in small businesses.
  • Chemical risks in the work environment.
  • Development of material and tools for a better working environment.
  • Adjunct professor at KTH Royal Institute of Technology.
Publications:
ArbetsmiljöVA
Report number: B2223
Year: 2015
Type: Rapport

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor
Report number: B2166-P
Year: 2014
Type: Populärvetenskaplig rapport

Arbetsmiljö för anställda i bemanningsföretag - Hur kan ett väl fungerande arbetsmiljöarbete utformas?
Report number: C40
Year: 2014
Type: Rapport

Företagshälsovård
Report number: A2082
Year: 2014
Type: Refereegranskat bokkapitel

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor
Report number: B2166
Year: 2014
Type: Rapport

Åtgärder för säker hantering av nanofibrer vid komposittillverkning
Report number: B2154
Year: 2014
Type: Rapport

Fatal Carbon Monoxide Intoxication After Acetylene Gas Welding of Pipes
Report number: A1977
Year: 2012
Type: Artikel i refereegranskad tidskrift

Stick- och skärskador inom hälso- och sjukvården - Förebyggande insatser för skador och smitta pga. vassa instrument
Report number: B2074
Year: 2012
Type: Rapport

Effektiva åtgärder mot damm på byggarbetsplatser (Etapp 2)
Report number: B2057
Year: 2012
Type: Rapport

How can occupational health services in Sweden contribute to work ability?
Report number: A1934
Year: 2012
Type: Proceedings/konferensbidrag

Updated: 2013-11-29
Tell a friend (opens in a new window)
Share this page:

Search staff members

IVL Swedish Environmental Research Institute, Valhallavägen 81, P.O. Box 210 60, SE-100 31 Stockholm. Switchboard: +46-8-598 563 00 | © IVL