Ann-Beth

Antonsson

Tel. +46-10-788 65 47

Ann-Beth works with:
  • Sustainable working life.
  • Development and application of methods to reduce workplace injuries.
  • Working environment in small businesses.
  • Chemical risks in the work environment.
  • Development of material and tools for a better working environment.
  • Adjunct professor at KTH Royal Institute of Technology.
Publications:
God praxis för säker mögelsanering
Report number: B2234-P
Year: 2015
Type: Populärvetenskaplig rapport

God praxis för säker mögelsanering
Report number: B2234
Year: 2015
Type: Rapport

Successful collaboration between occupational health service providers and client companies: Key factors
Report number: A2138
Year: 2015
Type: Artikel i refereegranskad tidskrift

Vilka luftföroreningar förekommer vid gaslödning av rör och i hur höga halter?
Report number: B2225
Year: 2015
Type: Rapport

Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor
Report number: B2224-P
Year: 2015
Type: Populärvetenskaplig rapport

Effektiva åtgärder mot spridning av skärvätskedimma och luftvägsproblem från skärvätskor
Report number: B2224
Year: 2015
Type: Rapport

ArbetsmiljöVA
Report number: B2223
Year: 2015
Type: Rapport

Åtgärder för att förbättra tilluftens kvalitet på kontor
Report number: B2166-P
Year: 2014
Type: Populärvetenskaplig rapport

Arbetsmiljö för anställda i bemanningsföretag - Hur kan ett väl fungerande arbetsmiljöarbete utformas?
Report number: C40
Year: 2014
Type: Rapport

Företagshälsovård
Report number: A2082
Year: 2014
Type: Refereegranskat bokkapitel

Updated: 2015-09-24
Tell a friend (opens in a new window)
Share this page:

Search staff members

IVL Swedish Environmental Research Institute, Valhallavägen 81, P.O. Box 210 60, SE-100 31 Stockholm. Switchboard: +46-10-788 65 00 | © IVL